Pobierz kartę PDF

  M-CON-485-s konwerter RS-485 na CAN (np. integracja z licznikami energii elektrycznej, rekuperat...

  Kod produktu: M-CON-485-s|EAN:

  860,00  netto

  szt
  Dostępność:Dostępny MAG

  Dane techniczne              

  Wymiary                    

  Warunki otoczenia           

  Napięcie zasilania

  11 — 16V DC

  Pobór prądu spoczynkowy

  15mA

  Pobór prądu maksymalny

  20mA

  Interfejs komunikacyjny

  RS-485

  Szerokość

  35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy

  Wysokość (z wtyczkami)

  110mm

  Głębokość

  59mm

  Temperatura

  -40 — 50°C

  Wilgotność

  ≤95%RH, niekondensująca

  Charakterystyka ogólna

  Moduł M-CON-485-s jest elementem systemu Ampio. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11 — 16V DC. Jego sterowanie odbywa się poprzez magistralę CAN.

  Moduł pozwala na integrację urządzeń wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS-485 z systemem automatyki budynkowej Ampio.

  Przykładowe zastosowanie

  • Integracja z systemem alarmowym;
  • integracja z projektorami i innymi urządzeniami wyświetlającymi;
  • integracje z urządzeniami audio;
  • integracje z klimatyzatorami i rekuperatorami;
  • integracja z urządzeniami pomiarowymi, w szczególności liczniki energii;
  • integracje ze stacjami pogodowymi.

  Montaż

  Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Szerokość modułu to 35mm, 2 pola/moduły w rozdzielnicy. W celu uruchomienia modułu należy podłączyć go do magistrali CAN. Magistrala systemu Ampio składa się z czterech przewodów - dwóch zasilających i dwóch zapewniających komunikację między modułami.

  Poza złączem magistrali CAN urządzenie posiada złączę udostępniające linie A, B i SC interfejsu RS-485. Na schemacie podłączania urządzenia zaprezentowano dwa warianty połączenia z integrowanym urządzeniem. Aby określić czy połączenie linii referencyjnej SC jest potrzebne należy zapoznać się z instrukcją integrowanego urządzenia.

  Diody LED stanu urządzenia

  Na froncie modułu znajdują się diody sygnalizacyjne. Zielona LED opisana etykietą CAN sygnalizuje stan komunikacji w ramach magistrali CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja magistrali CAN prawidłowa;
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych modułów Ampio;
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN.

  Poza diodą sygnalizującą stan magistrali komunikacyjnej, na froncie urządzenia znajdują się jeszcze trzy diody w kolorze czerwonym:

  • ERROR - sygnalizuje wystąpienie błędu komunikacyjnego;
  • TX - sygnalizuje że urządzenie wysyła dane poprzez interfejs RS-485;
  • RX - sygnalizuje że urządzenie odbiera dane poprzez interfejs RS-485.

  Charakter błędu komunikacyjnego zależny jest od wariantu specjalizowanego oprogramowania układowego wgranego do urządzenia.

  Programowanie

  Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego programatora dostępnego dla autoryzowanych instalatorów oraz oprogramowania Smart Home CAN konfigurator. Pozwala ono na modyfikacje parametrów modułu oraz definiowanie jego zachowania w odpowiedzi na sygnały bezpośrednio dostępne dla modułu, jak i ogół informacji pochodzący od wszystkich urządzeń obecnych w ramach magistrali automatyki budynkowej.

  Ze względu na złożoność realizowanych funkcjonalności i specjalizowany charakter oprogramowania układowego, moduł M-CON-485-s jest jednym z nielicznych urządzeń, których aktualizacja nie przebiega w sposób automatyczny. Wgranie nowej wersji oprogramowania jest możliwe jedynie w sposób manualny, tj. poprzez wskazanie właściwego pliku z aktualizacją oprogramowania.

  W odróżnieniu od większości modułów systemu Ampio, oprogramowanie modułu M-CON-485-s ma charakter specjalizowany, tj. w zależności od przewidzianego przypadku użycia należy wgrać do urządzenia właściwe oprogramowanie układowe.

  Specjalizowane oprogramowanie identyfikowane jest poprzez nazwę pliku, której składnia jest w przeważającej części zgodna z przyjętą nomenklaturą dla aktualizacji urządzeń Ampio. Z tą tylko różnicą, że ostatnie dwie cyfry wersji oprogramowania definiują przeznaczenie programu.

  Nazwa pliku oprogramowania modułu M-CON-485-s przyjmuje następującą postać:

  ampio_T25_P[PCB]_S[VER][TYP].amp
  

  gdzie:

  • [PCB] to liczbowy identyfikator wersji platformy sprzętowej modułu,
  • [VER] to wersja oprogramowania układowego,
  • [TYP] to dwuznakowy kod specjalizacji oprogramowania układowego.

  Poniższa tabela prezentuje dostępne warianty specjalizacji oprogramowania układowego modułu M-CON-485-s:

  Kod specjalizacji Nazwa Opis
  02 LE-03MP Integracja dedykowana dla licznika energii F&F LE-03MP.
  03 UNI-ONEWAY Jednokierunkowe integracje ogólnego przeznaczenia - wysyłanie dowolnych rozkazów.
  04 ST-WEATH Stacja pogodowa Elsner P03/3-Modbus.
  06 REK VALLOX Integracja z rekuperatorami firmy Vallox.
  07 UNI-MODBUS Uniwersalny dwukierunkowy integrator Modbus.
  08 JABLOTRON Integracja z systemem alarmowym Jablotron.
  09 METEO Integracja ze stacją pogodową Ampio M-METEO.

  Warianty oprogramowania ST-WEATH

  Dostępne na rynku stacje pogodowe Elsner P03/3-Modbus implementują protokół komunikacyjny na więcej niż jeden sposób. Stąd też wyróżnia się dwa warianty specjalizowanego oprogramowania dla tych stacji. Ich rozróżnienie realizowane jest poprzez pierwszy znak fragmentu [VER] nazwy pliku oprogramowania modułu.

  • wartość 0 lub 1 - Modbus RTU;
  • wartość 2 - Protokół tekstowy.

  Pliki oprogramowania specjalizowanego dostarczane są wraz z oprogramowaniem Smart Home CAN konfigurator.

  Wymiary modułu

  Wymiary podane są w milimetrach.

  Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

  Schemat podłączenia

  Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

  Specyfikacja

  Załączniki

   Produkty powiązane

   Logo Questy